Klachtenregeling

Klachtenregeling 2015

 

1)    De klacht kan worden ingediend door degene die gerechtigd is de curatele te verzoeken als bedoeld in artikel 379, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2)   Bespreek uw klacht eerst mondeling met uw bewindvoerder.

3)   Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen met een heldere onderbouwing van uw standpunt.

Adres:

R.M.A van Dorsselaer

Amstelbewind

Postbus 78

1398 ZH Muiden

4)    Uw klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord.

5)     Als de klacht gegrond wordt verklaard krijgt u een uitleg welke gevolgen dit heeft om herhaling te voorkomen en welke acties u verder kunt en mag verwachten.

6)    Als de klacht ongegrond wordt verklaard of als u het niet eens bent met het antwoord

kunt u uw klacht neerleggen bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders, NBPB.

Vanaf dat moment wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie van de NBPB volgens het klachtenreglement dat op de website nbpb.nl te vinden is.

7)    Indien u zich ook niet in het antwoord van de NBPB kunt vinden, kunt u vervolgens de Kantonrechter vragen de klacht te behandelen.

8)    Het eerste tot en met het zevende lid zijn van overeenkomstige toepassing op bewindvoering en mentorschap , met dien verstande dat in het eerste lid wordt gedoeld op artikel 432, eerste en tweede lid, respectievelijk artikel 451, eerste en tweede lid ,van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.