Curatele & Mentorschap

Curatele

Als iemand door bijvoorbeeld ziekte, een geestelijke aandoening of verslaving zelf niet meer goed kan zorgen voor zijn financiële en persoonlijke zaken kan deze persoon onder curatele worden gesteld. De ondercuratelegestelde is niet meer handelingsbekwaam. Zijn of haar financiële en persoonlijke belangen worden door de curator behartigd. De ondercuratelestelling heeft onder andere tot doel om de ondercuratelegestelde te beschermen tegen misbruik door derden.

De wet noemt een drietal gronden om iemand onder curatele te plaatsen:

  • Wegens een geestelijke stoornis;
  • Wegens verkwisting;
  • Wegens gewoonte van drank misbruik waardoor hij

(a) zijn belangen niet behoorlijk waarneemt

(b) in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft

(c) zijn eigen veiligheid of die van een ander in gevaar brengt.

Curatele kan worden aangevraagd door de persoon zelf, de partner, familie tot de 4e graad (ouders, kinderen, broers, zussen etc), de voogd, mentor, of bewindvoerder en in uitzonderlijke gevallen de officier van justitie. De kantonrechter benoemt een curator.

De persoon die onder curatele wordt gesteld wordt de curandus (man) / curanda (vrouw) genoemd.

Als u of een van uw naasten in aanmerking wil komen voor ondercuratelestelling aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Amstelbewind zal al uw vragen beantwoorden en u stap voor stap begeleiden bij het aanvragen van de curatele. Tevens treedt Amstelbewind op als curator.  

Mentorschap

Als iemand zelf niet meer kan zorgen voor zijn persoonlijke (niet-financiële) zaken (bijvoorbeeld door ziekte, een geestelijke aandoening of verslaving), kan mentorschap een passende maatregel zijn. De kantonrechter stelt een mentor aan die de betrokkene vertegenwoordigt in aangelegenheden betreffende verpleging, medische behandelingen en begeleiding. De mentor neemt beslissingen namens de betrokkene en adviseert de betrokkene. Het gaat overigens steeds om niet-financiële aangelegenheden.

De mentor betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van de taken van de mentor en bevordert dat de betrokkene zoveel mogelijk (rechts)handelingen zelf verricht indien hij daartoe in staat is.

Mentorschap doet zich o.a. vaak voor bij oudere mensen in verzorgingstehuizen die niet meer is staat zijn verantwoorde keuzes te maken ten aanzien van de benodigde zorg.

Het mentorschap kan worden aangevraagd door de persoon zelf, de partner, familie tot de 4e graad (ouders, kinderen, broers, zussen etc), een zorginstelling of in uitzonderlijke gevallen de officier van justitie.

Als u of een van uw naasten in aanmerking wil komen voor mentorschap, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Amstelbewind zal al uw vragen beantwoorden en u stap voor stap begeleiden bij de aanvraag tot mentorschap. Amstelbewind treedt tevens op als mentor.