Tarieven

 

 

Tarieven Amstelbewind 2021
Beschermingsbewind
incl 21 % BTW ex BTW
Intake € 676,39 € 559,00
maandelijkse kosten standaard € 119,69 € 98,92
maandelijkse kosten schuldenbewind € 154,88 € 128,00
opmaken eindrekening € 254,10 € 210,00
ontruiming € 422,29 € 349,00
extra uren na machtiging € 84,46 € 69,80
Mentorschap
incl 21 % BTW ex BTW
Intake € 676,39 € 559,00
maandelijkse kosten standaard € 119,69 € 98,92
verhuizing € 422,29 € 349,00
extra uren na machtiging € 84,46 € 69,80
Curatele
incl 21 % BTW ex BTW
Intake € 1.216,05 € 1.005,00
maandelijkse kosten standaard € 215,48 € 178,08
maandelijkse kosten schulden € 246,94 € 204,08
opmaken eindrekening € 254,10 € 210,00
verhuizing/ontruiming € 422,29 € 349,00
extra uren na machtiging € 84,46 € 69,80
Combinatie mentorschap en bewindvoering
incl 21 % BTW ex BTW
Intake € 1.216,05 € 1.005,00
maandelijkse kosten standaard € 215,48 € 178,08
maandelijkse kosten schulden € 246,94 € 204,08
opmaken eindrekening € 254,10 € 210,00
verhuizing/ontruiming € 422,29 € 349,00
extra uren na machtiging € 84,46 € 69,80
Bank kosten ABN AMRO (bij benadering)
eenmalige kosten
openen per rekening € 22,00
bank kosten per maand € 1,80
per rekening
pinpas leefgeld rek per maand € 1,75
Griffie kosten
Varieert per rechtbank
ongeveer € 83,00

 Tot de werkzaamheden van de intake behoren:
In de volgende lijst zijn de werkzaamheden opgesomd die wel en niet zijn begrepen in het tarief:

aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting,

 

in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen; beschrijven boedel

 

alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huursubsidie en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;

 

eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel.

 

Niet tot de gewone intake werkzaamheden behoren:

 

ontruiming van de woning

 

regelen van zeer problematische schulden

 

meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV/GAK, bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliënt niet als bewindvoerder niet meegaat).

 

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 

 

het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag

 

andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen

 

het treffen van enkele afbetalingregelingen

 

regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact

 

in beperkte mate naar zitting kantonrechter

 

doen van rekening en verantwoording; voor extra werk bij tussentijdse eindrekening geldt sinds 1 mei 2008 een forfaitair tarief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

 

 

bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is

 

problematische schuldsanering

 

verkoop van onroerend goed of aandelen

 

ontruiming van de woning;

 

aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3

 

frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.

 

 

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een echtpaar/economische eenheid, wordt niet 2 x het tarief gerekend maar het tarief voor 1 persoon met een opslag van 20% (conform Wsnp). Deze opslag geldt ook voor de bijzondere tarieven, zoals voor de ontruiming van een woning. De omstandigheid dat de zaak voor twee individuen moet worden geregeld brengt nu eenmaal meer werk met zich.

Deze opslag geldt niet indien slechts één van de echtgenoten of samenlevenden onder bewind staat.

Als de bewindvoerder tevens mentor van beide personen is, geldt de opslag over de gecombineerde beloning ( dus : {bewindvoerdersbeloning + 50% van mentorbeloning} x 120% ).

Voor extra werkzaamheden, die niet binnen het tarief vallen, dient de bewindvoerder vooraf machtiging te vragen aan de kantonrechter. Deze werkzaamheden worden dan vergoed tegen het uurloon.

 

Bron : aanbevelingen meerderjarigenbewind LOVCK versie 1 oktober 2012